Banner 5 Banner 3

Quy định và hình thức thanh toán

- Thanh toán bằng tiền mặt  hay chuyển khoản theo thoả thuận giá bên mua và bên bán. Qui trình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.